Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Acciónatura

Acciónatura és una ONG catalana dedicada exclusivament a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant la protecció i recuperació dels espais naturals i la sensibilització i implicació de la societat.

Treballem a Catalunya, al conjunt de l'Estat espanyol i a països del Sud, on els projectes combinen la cooperació al desenvolupament amb la conservació de la natura per augmentar el benestar de la població local. Des de 1997 hem executat més de 50 accions i projectes de recuperació i conservació de la natura.

Dades de contacte

Duquessa d'Orleans 6, baixos
Barcelona • 08034
Email: info@accionatura.org
Telèfon: 93 237 38 02
Fax: 93 205 19 18
Lloc web: http://www.accionatura.org


Informació relacionada

Divendres, 27 d'agost del 2010
L'altra vida trigarà en ressorgir de les cendres
L'incendi de Benirràs, Eivissa, ja està controlat. Els pobladors han tornat a les seves cases, i, per descomptat, els turistes han regressat a les platges. L'Agència Europea de Medi Ambient (EEA) assenyala que el 95% de l'àrea que cada any es crema en la Unió Europea pertany a la zona mediterrània. No obstant això, ha estat la primera vegada que es declarava un incendi de nivell a Balears, al veure's afectats nuclis habitats. En aquests casos la seguretat de les persones es prioritza abans que l'extinció del foc.
Divendres, 27 d'agost del 2010
L'altra vida trigarà en ressorgir de les cendres
L'incendi de Benirràs, Eivissa, ja està controlat. Els pobladors han tornat a les seves cases, i, per descomptat, els turistes han regressat a les platges. L'Agència Europea de Medi Ambient (EEA) assenyala que el 95% de l'àrea que cada any es crema en la Unió Europea pertany a la zona mediterrània. No obstant això, ha estat la primera vegada que es declarava un incendi de nivell a Balears, al veure's afectats nuclis habitats. En aquests casos la seguretat de les persones es prioritza abans que l'extinció del foc.