Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Agenda

FEB
16

CONSERVACIÓ, BIODIVERSITAT I CANVI GLOBAL -Facultat de Ciències UAB- CERDANYOLA- BELLATERRA

Dr. Martí Boada, professor de Ciències Ambientals del Departament de Geografia i de l'ICTA-UAB. Dra. Roser Maneja, Sonia Sanchez Mateo, Josep
Pujantell, investigadors del grup de recerca Etnoecologia i Biologia de la  Conservació de l'ICTA-UAB.

Les Àrees Naturals Protegides: en aquest seminari s'explicaran què són les àrees naturals protegides (ANP) i quines tipologies existeixen. Es farà especial menció a les diferents figures de protecció, amb la localització de les ANP a Catalunya. De manera concreta, s'exposarà el cas
de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
Patrimoni socioambiental: El patrimoni socioambiental és el conjunt d'interaccions socioambientals, entre persones i entre aquestes i el seu medi, i pràctiques de gestió dels recursos naturals. És una visió integradora del concepte de patrimoni. En aquest seminari es presenten les metodologies que es fan servir per a l'anàlisi del patrimoni socioambiental amb exemples de la seva aplicació a la zona del Baix Montseny.
Transferència del coneixement: la conferència es basarà en les estratègies d'educació ambiental, comunicació, participació ciutadana i formació en l'àmbit de la conservació, la biodiversitat i el canvi global. S'exposarà el cas concret del Programa d'Educació Ambiental i Comunicació (PROECA) i Formació en conques fluvials mediterrànies, mostrant el cas concret que es duu a terme a la conca de la Tordera.
Biodiversitat urbana: la biodiversitat urbana mostra un valor com a indicadora de qualitat del sistema urbà, una biodiversitat referida als hàbitats y als organismes vius que formen part del sistema ciutat. La ciutat és un sistema essencial que s'estén al llarg del territori, essent el
territori-ciutat un tot, un continuum desfronteritzat. Així, el futur de qualsevol plantejament de societat sostenibilista depèn de la manera en què s'estructuri i funcioni una ciutat. En aquest punt, hi juguen un paper molt important els denominats nòduls de recàrrega, que conformen hàbitats amb connectors que atorguen permeabilitat al sistema urbà i, al seu torn, suporten els nivells de biodiversitat des d'un punt de vista dinàmic.

A qui va adreçat
A estudiants i professors de batxillerat
Estudiants i professionals de les CCAA hi són benvinguts
Objectiu
L'objectiu general és donar a conèixer els darrers progressos en les Ciències Ambientals.
Apropar als estudiants i altres professionals interessats en els temes ambientals de més
actualitat presentats per reconeguts professors i investigadors de la UAB.
Informació i inscripcions
Cal inscriure's a la pàgina web:
www.uab.cat/ciencies-ambientals
Inscripcions gratuïtes
Places limitades
Diploma
Assistència a 3 o més seminaris
Lloc
Sala de graus - Facultat de Ciències UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès) 

Organització
Entitat organitzadora: Coordinació de Ciències Ambientals
(Facultat de Ciències - UAB)
Coordina: Dr. Jordi Garcia Orellana, Dr. Joan Rieradevall Pons

Comparteix aquesta activitat

Twitter Facebook